Velkommen til Noch Einmal-nettstad!

 

Noch Einmal 1–3 er Cappelens læreverk i tysk for ungdomstrinnet.

Nettstaden er eit supplement til lærebøkene, og her finner du oppgåver, spel og lenkjer til kvart einaste kapittel i bøkene.

 

 

Nedanfor finn du nyheiter på tysk. Dette er autentiske nyheiter frå internasjonale byrå som er bearbeidde til undervisingsformål.

Neue Freunde